Nyheter

HMB bygger åt Familjebostäder i Farsta

HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen, ska bygga ytterligare 112 lägenheter för Familjebostäder i Farsta söder om Stockholm. Riktpriset är 275 MSEK, exkl moms.

I Drevvikshöjden, mellan Farsta och Sköndal, bygger Familjebostäder i Stockholm ca 600 hyreslägenheter, förskola och lokaler i totalt fem etapper.

Etapp 4 omfattar 112 lägenheter, inklusive 19 ungdomslägenheter, med planerad inflyttning under 2023. I etappen ingår förskola och garage.

Fastigheternas energiförsörjning kommer från solceller, bergvärme och fjärrvärme med en årlig energiförbrukning som är lägre än 55 kWh/m2. Byggnaderna projekteras och produceras för att uppfylla Miljöbyggnad Silver.

– Vi är glada över att få bidra till Familjebostäders mål om minst 500 nya hyresrätter varje år och ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Krister Karlsson, vd i HMB.

HMB Construction vann upphandlingen för hela projekt Drevvikshöjden i slutet av 2017. Projektering och kalkylering sker etappvis, och Familjebostäder har option på att avropa varje etapp.

HMB bygger för närvarande Drevvikshöjdens första två etapper. Etapp 3 påbörjas under våren och följs av etapp 4 i höst. För etapp 5 pågår projekteringen av anbudshandlingar. Projekten genomförs som en totalentreprenad i samverkan.