Nyheter

Samråd om Sätra Centrum pågår

600 nya bostäder, handel och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Ahnström & Pyk och övriga byggaktörer arbetat fram ett detaljplaneförslag med syftet att utveckla Sätra centrum, ett projekt inom Fokus Skärholmen. 

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av ca 600 bostäder i direkt anslutning till centrum.

Här visas förslaget:

• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 (här finns fysisk modell av förslaget)
• Fokus Skärholmens digitala 3D-modell (funkar bäst i webbläsaren Chrome)
• Samrådsaffischer finns uppsatta inne i Sätra centrum

Samrådsperiod 2 april – 14 maj.

Livesänt informationsmöte via Facebook 28 april. kl. 17.00.