Nyheter

Glödande gabioner vid Gränby Köpstad

Som höga korgar fyllda med glödande kol förgyller de här vackra gabionerna busstorget vid Gränby Köpstad i Uppsala. En lika enkel som briljant ljusdesign. Signerad Henric Eriksson på Bjerking.

Gabioner används vanligen vid markanläggning, vägkonstruktion och som erosionsskydd. Ibland ser man dem också i villaområden som avgränsning eller ersättning för en mur.

Som byggelement har de många fördelar eftersom de kan anpassa sig efter markens rörelser, dränera vatten och framförallt är de mycket robusta och har en lång livslängd.

Pole 32 heter armaturen som Bjerking använde och den är skalbar i längder från 335mm till 4000mm, med en externt placerad driver.