Nyheter

Hissbranschen samlas i Stockholm i höst

Den 10 november 2020 kommer Nordiska Hissmässan tillbaka igen. Den här gången på Magasin 9 i Stockholms Frihamn. I dag arbetar ca 3600 personer i hissbranschen i Sverige och lika många i de övriga nordiska länderna. Den nordiska branschen omsätter runt 16 miljarder varje år och ökar med ca 4% varje år.

På mässan träffar tillverkare av hissar, rulltrappor och plattformar tillsammans med grossister och underleverantörer av styrsystem, komponenter, reservdelar och elektronik både branschfolk och slutkunder från hela Norden. Konsulter liksom montörer, inköpare, beredare, arkitekter, beställare från fastighetsföretag med flera som bjuds in att besöka mässan.

Ett aktuellt seminarieprogram arrangeras under mässan där de aktuella frågorna om regelverk, ny teknik och andra branschfrågor tas upp. Programmet tas fram i samverkan med Hissförbundet och ledande branschföreträdare.

BraMässor Sverige har fått branschens förtroende att arrangera mässan i tätt samarbete med branschen. En Advisory Group med kunniga och erfarna representanter från branschen stödjer BraMässor i arbetet.

– I dessa svåra corona-tider för hela Norden ser ändå branschen framåt och många företag har redan säkrat sin plats på mässan i höst, säger Bosse Magnusson på BraMässor. Vi har ambitionen att samla branschfolk och kunder från hela Norden på mässan, fortsätter Bosse.

För mer information gå in på:

www.nordiskahissmassan.com