Nyheter

De första flyttar in i Storstockholms nyaste stadsdel

Idag kunde de första hyresgästerna låsa upp dörren till sitt blivande hem i den nya stadsdelen Täby Park, som ska blir lika stor som två Gamla Stan och befolkas av 20 000 människor.

Det blir den i särklass största stadsdelen i Norden med miljöcertifierande Svanenmärkta bostäder. Svanenmärkning ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Byggnaden ska också erbjuda en god inomhusmiljö. En Svanenmärkt byggnad granskas över hela livscykeln, från byggstart till hur den används och förvaltas.

Av 6 000 bostäder byggs 4 000 av JM och Skanska, samtliga är Svanen-märkta, vilket innebär att Täby Park blir den stadsdel i Sverige och Norden med flest antal Svanenmärkta hem.

70 hektar som förvandlas från galoppbana till stadsdel

Täby Park projekteras på Täbys gamla galoppbana som sträcker sig norr om E18 mot Täby centrum. Totalt är det 70 hektar som under de närmaste åren förvandlas från galoppbana till en stadsdel mitt i den blivande nordöstra regionala stadskärnan. Enligt den regionala framtidsplan som lagts fram för Stockholm, ska den nordöstra stadskärnan utvecklas till en ”attraktiv stadsmiljö” och ”med hög tillgänglighet till hela Stockholmsregionen”.

– Idag är en historisk dag, när de första Täby Park-borna får nycklarna till sina hem. Den här stadsdelen kommer att bli lika stor som två Gamla Stan när den står klar. Det är central plats i Täby som varit stängd i 60 år, men som nu öppnas upp, inte bara med bostäder, även med gång- och cykelvägar, ytor för lek, sport, utflykter och aktiviteter för hela Täby, säger Anna Galli, vd Täby Park AB, ett bolag som ägs av Skanska och JM. 

I den nuvarande etappen byggs de fyra första kvarteren. Det rör sig om bostadsrätter och hyresrätter. I stadsdelen finns en balans mellan gator och torg samt parker och grönområden. I Täby Park finns det en stadsgata och en grönyta i anslutning till alla kvarter.

Hållbarhet

Hållbarhet har varit en ledstjärna för Täby Park. Hela stadsdelen är utvecklad för att vara cykel- och promenadvänlig, vilket kommer att vara tydligt på flera sätt. Det kommer att finnas gott om ”gröna vägar” där bara cykel och gående är tillåtet. I husen finns utrymmen för cyklar och även lokaler för cykelverkstäder att etablera sig i. Till bostadsrättsföreningarna finns det i regel en bildelningsfunktion ansluten så man inte behöver egen bil.

Vid sidan av bostäderna kommer det att vara en stor andel kontors- och affärsytor, upppskattningsvis kommer 25 000 personer att leva och arbeta i den färdiga stadsdelen. Tre skolor kommer att finnas i stadsdelen, en större och två mindre.

Större pågående stadsbyggnadsprojekten i Sverige

Täby Park är ett av de större pågående stadsbyggnadsprojekten i Sverige. Bygget kommer att pågå under större delen av 2030-talet. Exakt hur den aktuella Coronakrisen kommer att påverka projektet är oklart i dagsläget.

– Vi har idag ett läge som vi följer med största allvar. Samtidigt ser vi att det är viktigt att tänka långsiktigt. När vi började bygga 2018 pekade bostadsmarknaden nedåt. Vad dagens situation leder till kan ingen förutspå. Men vi vet att vi kommer att se såväl uppgångar och nedgångar under den tid som Täby Park kommer att färdigställas, säger Anna Galli.

Projektet ställer särskilda krav då Täby Park ligger i centrala Täby. Ett omfattande hållbarhetsprogram har legat till grund för hela projektet. Bland annat återvinns en stor del av berg och landmassor istället för att transporteras bort, cirka 300 000 ton berg och jord beräknas återvinnas i första detaljplanen, vilket motsvarar 3 miljoner skottkärror.