Nyheter

Malmö växer med kvarteret Triton

Mitt emot GlasLindbergs nyligen färdigställda projekt Aura påbörjas nu produktionen av ett helt nytt kvarter – Kv. Triton – där en kontorsbyggnad och en bostadsbyggnad kommer ta form.

Med sina fyra våningar mot Neptunigatan i söder och åtta våningar mot bassängkanten och Varvsstaden i norr får kvarteret en unik trappstensliknande volym.

För arkitekturen svarar Wingårdhs som förstärkt kontorsbyggnadens unika karaktär med ett grönglaserat tegel. Wingårdhs står även bakom kvarterets bostadsdel – en vacker, röd tegelbyggnad – med bostäder, äldre- och trygghetsboende.

Kvarteret utvecklas av Lantmännen som även kommer att använda den största delen av kontorsbyggnaden. Veidekke är byggentreprenör och GlasLindberg kommer stå för glas- och metallpartientreprenaden till båda byggnaderna.

Kontorshuset beräknas vara klart för inflyttning första kvartalet 2022, och bostadshuset under tredje kvartalet 2022.