Nyheter

I Malongenparken bygger Erik Wallin AB nya hyresrätter

Byggstarten är planerad till 2021.Planen är 20 nya hyresrätter på gammal, kulturhistorisk mark. Planområdet utgörs av Malongenparken mellan Renstiernas gata och Nytorget på Södermalm. Förslaget var ute på samråd under 2018. Efter samrådet tog stadsbyggnadsnämnden beslutet att bostadshuset ska sänkas jämfört med samrådsförslaget.

Den del av Malongenparken som inte bebyggs är tänkt att rustas upp och bli ett nytt torg med nya sittmöbler, nya aktiviteter och plats för uteservering. Hundrastgården som finns i parken idag föreslås flyttas till en ny plats längs Katarina Bangata.

Tidplan

  • 2015, december: Markanvisning till Erik Wallin AB

  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade

  • 2018, 13 februari – 27 mars: Samråd om detaljplanen

  • 2019, 25 september – 23 oktober: Granskning av detaljplanen

  • 2020, kvartal 2: Detaljplanen antas

  • 2021: Byggstart