Nyheter

NCC bygger ut Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett

NCC ska i samverkan med Region Sörmland bygga två nya vårdbyggnader vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. Det sammanlagda ordervärdet för båda uppdragen uppgår till drygt 2,4 miljarder SEK.

– Med två nya akutvårdsbyggnader, E62 och N54, fortsätter vi att bygga ut och bygga om för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov i Sörmland. Det är stora komplexa byggprojekt där partnering är den bästa samverkansformen både gällande kvalitet och pris och vi har historiskt goda erfarenheter från vår samverkan med NCC, säger Johnny Niskanen, projektchef byggledning i Region Sörmland.

Ny vårdbyggnad för akutvård

Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett byggs ut med varsin ny vårdbyggnad för akutvård. Byggnaderna kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler och omfattar cirka 45 000 respektive 8 500 kvadratmeter. Vid Mälarsjukhuset, som är det största sjukhuset i Sörmland, placeras en ny huvudentré i byggnaden som även innehåller avdelningar för förlossning, neonatal och hjärtintensiv.

De nya moderna vårdlokalerna ger en mer effektiv vårdprocess, med en god och säker patientvård. Arbetsmiljön för personalen förbättras och byggnaderna får betydligt lägre energiförbrukning och driftsekonomi.

Partnering

Partnering är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar i en öppen och transparent dialog och gemensamt fattar beslut. För stora och komplexa sjukhusprojekt som genomförs över längre tid och där teknisk utveckling är en kritisk faktor är partnering optimalt.

– Det är komplext att bygga akutvård med omfattande installationsarbeten och höga krav på avancerad medicinteknisk utrustning. Med NCC:s breda erfarenhet från sjukhusbyggnationer kan vi projektera och bygga de båda sjukhusen parallellt för att skapa synergier. Därmed kan produktionstiden kortas ner, kostnader hållas nere och vi kan nå bättre kvalitet med patientens bästa i fokus, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Markarbeten

Markarbeten påbörjas inom kort. Vid Nyköpings lasarett beräknas byggnaden stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Den större vårdbyggnaden vid Mälarsjukhuset beräknas vara klar under våren 2025.

Projektet ingår i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland som inkluderar att bygga ut och bygga om vid tre sjukhus i Sörmland; Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Samarbetet kommunicerades i juni 2015.

Ordervärdet om drygt 2,4 miljarder SEK registreras i det första kvartalet 2020 i NCC Building Sweden.

Illustration: Nyköpings lasarett N54, Carlstedt Ark.