Nyheter

Nytt hotell i Östra Hagastaden i Stockholm

AIX Arkitekter har tillsammans med NCC och Stockholms Stadsbyggnadskontor tagit fram ett gestaltningsförslag för ett nytt hotell i Östra Hagastaden. 

Ambitionen är att Norrtull ska bli en grön och välkomnande stadsmiljö och en värdig entré till Stockholm från norr. AIX har ritat ett förslag som passar in i den känsliga miljön med Tullhusplatsen, Hagaparken, Brunnsviken och Stallmästaregården som närmaste grannar.

– Det har varit mycket spännande för oss att få utveckla projektet tillsammans med NCC och Stadsbyggnadskontoret. Närheten till Brunnsviken, Stallmästaregården och Kungliga nationalstadsparken har varit givna förutsättningar att ta stor hänsyn till, liksom att i övrigt samspela med omgivningarna i denna nya årsring till Stockholm, säger Tobias Rosberg, arkitekt på AIX.

Det nya hotellet bildar fond mot Tullhusplatsen och ges en klassisk komposition med en generös och öppen sockelvåning och tydlig horisontalitet i fasad.

I sydöstra hörnet vinklas byggnadskvarteret i den historiska riktning som Stallmästaregården har och öppnar på så vis även upp vyn in mot Brunnsviken och Hagaparken. En generös terrass på lägre nivå sammanlänkar byggnaden med Stallmästaregården. Mot Uppsalavägen bildar hotellet en viktig del i entrén in till Stockholm från norr.

Sockelvåningen innehåller publika lokaler. Denna del av byggnaden är generöst uppglasad och luftig. Byggnaden kommer att interagera med sin omgivning genom att vara inbjudande för förbipasserande. Den indragna takvåningen bildar hotellets krona och ger plats för en takterrass. Takterrassen är tänkt att innehålla en bar med utsikt mot Brunnsviken, Tullhusplatsen och Vasastans taklandskap.

Bild: AIX / MIR