Nyheter

Boinstitutet: Så påverkas byggföretagen av krisen

Ny rapport: Hur påverkas bostadsbyggandet, bostadsmarknaden och hushållen av Coronakrisen? Boinstitutet frågade bl.a Byggföretagen och den Byggföretagens näringspolitiske chef Tanja Rasmusson.

De kortsiktiga effekterna

Hur påverkas era medlemmar av Coronapandemin?

– Verksamheten på Byggföretagen fokuseras nu till det mest nödvändiga: Praktiska åtgärder för att hålla våra medarbetare friska och se till så att vardagen fungerar, och stöd till medlemmarna för att ge svar på deras frågor kring hur de stöttar sina anställda, hur man tolkar regeringens stödpaket, hur de olika åtgärderna fungerar i praktiken m.m.

Vilka är de kortsiktiga effekterna?

– Vi befinner oss ännu inte i exakt samma utsatta läge som vissa andra branscher men det kan komma att förändras väldigt snabbt. Vi noterar att offentliga beställare redan drar in eller skjuter på underhåll etc, vilket framförallt drabbar våra små- och medelstora företag mycket hårt. Reserestriktionerna mellan EU-länder kan komma att påverka personalförsörjningen, vilket också är en risk för att kunna slutföra projekt.

Vad ser ni för behov av bostadspolitiska reformer/stödinsatser på kort sikt?

– Flera av de åtgärder som regeringen och myndigheterna vid-tagit är viktiga för byggindustrin, t ex permitteringarna (så att våra medlemmar kan behålla personal och så att den som behöver köpa en bostad inte står utan jobb efter krisen). Förändrade kapitaltäckningskrav på bankerna är helt centrala, eftersom likviditeten är de viktigaste för f f a SME:s. Vi vill också understryka vikten av att offentliga beställare inte avbryter eller försenar bygg- och anläggningsprojekt.

De långsiktiga effekterna

Vilka är de långsiktiga effekterna?

– Tittar man i ett längre perspektiv finns det en oro för att många projekt kommer ställas in. Kommer det byggas nya hotell och köpcentrum, eller skjuts det på framtiden? Man undrar också om Trafikverket kommer skjuta upp viktiga projekt på grund av att statens finanser blir allt mer ansträngda. Detta skulle naturligtvis drabba våra medlemsföretag och deras anställda mycket hårt, i form av varsel etc.

Vad ser ni för behov av bostadspolitiska reformer/stödinsatser på lång sikt?

– På längre sikt behöver regeringen vidta åtgärder för att stötta efterfrågan: Att se över amorteringskraven, bolånetaket och en återställning av ROT-avdraget t ex. Denna typ av efterfrågestimulans är bra för att stötta hushållens ekonomi, öka efterfrågan och konsumtion samt undvika att de kortvariga effekterna som kommer av krisen leder till en avmattning på sikt.

Optimismen – människor kommer alltid att behöva bostäder

Något som ger anledning till optimism?

– Människor kommer alltid att behöva bostäder. Bostadsbyggarna har klarat sig igenom kriser tidigare – vi är en robust och bra bransch med duktiga medarbetare. Nu är det upp till beslutsfattarna att vidta nödvändiga strukturreformer så att sektorn kan upprätthålla en hög och jämn byggtakt, oavsett vilka asymmetriska chocker som drabbar oss. Med rätt åtgärder, som stimulerar konsumtion och stöttar företag, kan vi hoppas på en återhämtning inom rimlig tid.

Följ utvecklingen hos Byggföretagen här:

www.byggforetagen.se/corona