Nyheter

Bättre inomhuskomfort hos Kustbostäder i Oxelösund

Egain Edge tillsammans med vårt arbetssätt innebär att driftteknikerna har en bra överblick var någonstans åtgärder behövs och tydligt kan påvisa detta. Systemet är enkelt att arbeta i och det handlar inte enbart om att spara energi. Det handlar också om att säkerställa en bra komfort i våra lägenheter och skapa förtroende hos våra kunder, säger Jonas Karlsson, teknisk förvaltare på allmännyttiga Kustbostäder.

Kustbostäder har 1 200 lägenheter i Oxelösunds kommun. Flertalet fastigheter är byggda på 1960- och 70-talet och det finns ett stort underhållsbehov. Kustbostäder sticker inte under stolen med att man haft synpunkter från hyresgäster som upplevt det kallt och dragit i en del lägenheter.

Större satsning på energifrågor och teknik

Jonas Karlsson har arbetat tre år i företaget. Han arbetar med att stötta förvaltare och driftspersonal när det gäller just energifrågor och teknik.

Kustbostäders samarbete med Egain har dock pågått längre än så. Men det är först på senare tid som en större satsning har gjorts. Man har satsat stort på Egains energioptimeringssystem och med att installera sensorer i lägenheterna. Sensorer som mäter temperatur och fukt.

– Vi åker inte ut akut på samma sätt som tidigare utan arbetar mer systematiskt med analys och uppföljning via systemet. Felanmälan som berör inomhusklimatet har minskat men även behovet av att besöka lägenheter. Det frigör tid till annat. Nya fastighetssystem ställer dock krav på organisationen. Det går inte att bara att luta sig tillbaka och tro att allt sköter sig självt, konstaterar Jonas Karlsson.

Analysverktyget Egain Edge

– Vi använder aktivt analysverktyget i Egain Edge och vi utökade förra året med cirka 1 000 sensorer. Det innebär att samtliga lägenheter inom allmännyttan i Oxelösund nu är uppkopplade. I samband med detta har vi uppmärksammats på vissa brister och utfört åtgärder på värmesystemet som injustering. I vissa fall har vi även installerat nya värmecentraler. Åtgärderna har gett resultat.  Felanmälningarna på inomhusklimatet har sjunkit och vi har fått en minskad energianvändning, berättar Jonas Karlsson.

– Det överensstämmer också med vårt mål att både få ner energiförbrukningen och att samtidigt få en bättre inomhuskomfort med nöjda hyresgäster, förklarar Jonas Karlsson.

Förnya energideklarationer

Kustbostäder arbetar för närvarande med att förnya sina energideklarationer enligt Boverkets normer där det ska framgå hur mycket energi det går åt i ett hus.

– Vi kan se att vi har minskat vår totala värmeförbrukning med 10,1 procent efter installation av Egains system inom fastighetsbeståndet, säger Jonas Karlsson.

– Vi åker inte ut akut på samma sätt som tidigare utan arbetar mer systematiskt med analys och uppföljning via systemet. Då felanmälan som berör inomhusklimatet minskat har också behovet av att besöka lägenheter för att utföra indikativa temperaturmätningar minskat, vilket frigör tid till annat. Nya fastighetssystem ställer dock vissa krav på organisationen så det går inte att bara att luta sig tillbaka och tro att allt sköter sig självt, konstaterar Jonas Karlsson.