Nyheter

Ny förskola och 140 nya bostäder i Halmstad

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i Halmstad beslutade i dag att föra över 56 miljoner kronor till fastighetsnämnden. Detta för att bygga en ny permanent förskola på Vallåsa.

Förskolan Nya Strandvallen kommer att byggas i två plan med rum för åtta avdelningar.

När den nya förskolan står klar 2022, kan den nuvarande tillfälliga förskolan intill, avvecklas.

Det kommer även att bli  140 nya bostäder i Marbäck när bostadsändamål nu ska prövas på flera fastigheter. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav i dag positivt planbesked för fastigheterna Marbäck 2:15, 2:39 och del av 2:12.

På gamla Marbäcks bruk vid Fylleån vill sökande bygga mellan 75 och 80 bostäder med varierat utseende, både hyresrätter och äganderätter.

I Marbäck vill ytterligare en sökande bygga mellan 50 och 60 bostäder för uthyrning, Förslaget omfattar en blandning av enbostads- och parhus samt ombyggnad av en äldre stallbyggnad till flerbostadshus. Området kommer att byggas ut successivt över tid.

– Marbäck ligger helt rätt i utvecklingsstråket mot Simlångsdalen och har goda möjligheter att utvecklas med bostäder i en härlig miljö, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.