Nyheter

Nästa steg i Hagastadens förvandling – trafikapparaten vid Norrtull ska bli torg och park

Nästa etapp i Hagastaden i Stockholm innebär att den stora trafikapparaten vid Norrtull ska förvandlas till en miljö för människor. Detta med ett nytt torg, nya parker och massvis med grönska i stråk som underlättar för människor att både nå ut i naturen och in till stan.

Detaljplanen på samråd

Detaljplanen för området går ut på samråd idag. Bakom gestaltningen av torg, parker och gator står White Arkitekter på uppdrag av Stockholms Stad.

– Norrtull är en av Stockholms viktigaste entréer med en känslig kulturmiljö, viktiga kopplingar mellan stadens olika delar och naturen i Hagaparken. Det är en komplex uppgift med många aspekter att ta hänsyn till, säger Gustav Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt på White.

Tullhusen – en del av ett nytt torg

De klassiska tullhusen från 1733 blir en integrerad del av ett nytt parktorg – Tullhusplatsen. Det blir en stor offentlig plats som kan användas året om för evenemang och stadens vardagsliv. Över platsen byggs en elegant gång- och cykelbro ritad av arkitekten Erik Andersson i samarbete med White. Bron kopplar Karolinska i väst med Stockholms Universitet och KTH i öst. Området får också en ny aktivitetspark på 12 000 kvadratmeter. Parken har planerats med både barn- och jämlikhetsperspektiv genom hela processen.

Biologiska mångfalden

Särskild hänsyn har också tagits för att stärka den biologiska mångfalden. Det har man gjort genom val av växter och parkens utformning. Växtligheten längs med gator och i parkerna kommer också att ta emot och rena regnvatten. Detta motverkar översvämningar och hindrar föroreningar från att nå ut i natur och vattendrag.

Nya stråk för cyklister och fotgängare gör det enklare och bekvämare att på ett trevligt sätt ta sig ut i den storslagna naturen i nationalstadsparken. Det gör det också enklare för stockholmarna att röra sig till Karolinska eller in till stan med cykel eller till fots. Att de nya gaturummen är fulla av grönska gör också att till exempel fåglar och pollinerande insekter får lättare att ta sig fram.

Illustrationer: White Arkitekter/Stockholms stad