Nyheter

Veddesta industriområde i Barkarby blir stad

Nu börjar Järfälla kommun förvandlingen av Veddesta industriområde i Barkarby. De antagna detaljplanerna omfattar 22 kvarter som ska utvecklas till en upplevelserik blandstad granne med en av regionens starkaste noder för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning.

Dynamisk blandstad

De två antagna detaljplanerna i Barkarby möjliggör en upplevelserik och dynamisk blandstad och omfattar

 • 22 kvarter med byggnader som varierar mellan två och 32 våningar

 • skidanläggning inomhus med 1,25 km skidspår

 • kontor

 • hotell

 • 35 000 kvm verksamhetslokaler

 • 2 600 bostäder

 • två förskolor

 • parker och torg

 • ny bussterminal i anslutning till ny entré vid Barkarby station

 • ny entré till pendeltåg

 • tunnelbanestation med två entréer till framtida tunnelbanan.

– Det är mycket glädjande att vi nu antar de två första detaljplanerna och kan börja omvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika platser. Området kommer att ha ett fantastiskt läge granne med Stockholmregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Byggaktörer

Flera byggaktörer har långt framskridna planer för att utveckla området tillsammans med Järfälla kommun.

 • Veidekke äger fastigheter i planområdet och planerar för sju kvarter med 1200 bostäder och kommersiella lokaler.

 • Sagax äger fastigheter och planerar för två kvarter för kontor, hotell och bostäder.

 • Serneke har ett markanvisningsavtal för sex kvarter och planerar för Stockholms första skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning, kommersiella lokaler och bostäder.

 • Tricoreal har ett intentionsavtal om markanvisning och planerar för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder.

 • Järfälla planerar för markanvisningar av sju kvarter med start 2020.

Om Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en ny attraktiv och livfull stadsdel med ett gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta 1, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

Ärendena om antagande av detaljplanerna Veddesta I och Veddesta III behandlades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 16 mars 2020. Slutgiltigt beslut om antagande tas i kommunfullmäktige måndagen den 30 mars.