Nyheter

Pylonbelysningen på Öresundsbron släcks för första gången på 20 år

Øresundsbrons 203,5 meter höga pyloner har varit upplysta i nästan 20 år. Men från och med i kväll släcks lamporna tillfälligt eftersom pylonbelysningen byts ut för att bli mer energibesparande.

Högbron blir betydligt mörkare fram tills den nya belysningen tänds om några månader.

– Vår nuvarande pylonbelysning har ljussatt bron förtjänstfullt i många år. Men det är dags att investera i en ny belysning, så att vi också kan lysa upp bron framöver. Med belysningsbytet får vi en betydligt mer energieffektiv belysning, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Året runt är pylonerna på bron upplysta. Och även efter belysningsbytet ska det vara så. Men framöver kommer betydligt mindre energi att behövas. Med skiftet räknar Øresundsbro Konsortiet att energiförbrukningen kommer att minska med uppemot 80 procent jämfört med befintlig normalbelysning.

Nu har demonteringen av befintliga armaturer påbörjats. Men pylonerna släcks inte helt. Arkitektbelysningen släcks medan säkerhetskritisk belysning för sjö- och luftfart kommer att vara tänd. Varningsljusen på pylonerna kommer fortsätta att blinka precis som vanligt för flygtrafikens skull.

– Väglyktorna är naturligtvis tända precis som vanligt för de som kör på vägen, men kvällstid blir det en annan estetisk upplevelse eftersom pylonbelysningen släcks. Vi kommer inte att tända den nya belysningen förrän allt är klart om några månader, säger Bengt Hergart.

Bild av Erich Westendarp från Pixabay