Nyheter

Fler småhustomter till försäljning i Göteborg

Göteborgs stad har återigen tagit fram småhustomter för försäljning. De 11 tomterna ligger på Hisingen, tre i Torslanda och åtta i Hisings Backa. Tomterna kommer att säljas på öppna marknaden via mäklare. Det beslutade fastighetsnämnden vid sitt möte 16 mars. 11 tomter väntar nu på försäljning.

Försäljningen ligger i linje med ett tidigare beslut i kommunfullmäktige om ökat byggande av småhus i Göteborg. Tomterna i Hisings Backa ligger vid Bergartsgatan i Aröd och finns med i detaljplanen. Tomtstorlekarna varierar mellan 700 till 1 000 kvadratmeter.

De tre tomterna i Torslanda ligger utanför planlagt område och kommer att säljas först efter positivt förhandsbesked samt avstyckning. Två av tomterna ligger vid Lill-Edvards väg i Tumlehed. Storleken på tomterna är 1 600 respektive 1 800 kvadratmeter. Den tredje tomten i Torslanda ligger vid Trångets Södra väg och är på cirka 1 000 kvadratmeter.

Under fjolåret tog fastighetsnämnden beslut om försäljning av mark som planeras ge sammanlagt 26 småhustomter på olika håll i staden. Av dessa har fyra redan sålts, en i Bergsjön, en i Backa, en i Torslanda och en på Näset. För närvarande är två tomter, Långedragsvägen 33 i Kungssten / Hagen respektive Skalldalsvägen 54 i Hovås, hos mäklare för försäljning. Övriga tomter förbereds för försäljning, exempelvis handlar det om avstyckningar och att positiva förhandsbesked för byggnation skall erhållas.

Bild av Marie Sjödin från Pixabay