Nyheter

Expanderar med produktionsanläggning i Oskarshamn

Industriella flerbostadshustillverkaren Sizes expanderar med ytterligare en produktionsanläggning i Oskarshamn. Tidigare kuvertfabriken, OP Kuvert, kommer att husera cirka 1200 kvm kontor och 14 400 kvm produktionsyta för Sizes tillverkning av hållbara flerbostadshus.

Den nya produktionsanläggningen beräknas vara i drift under andra kvartalet nästa. Det innebär att bolaget tar ytterligare ett steg för en automatiserad produktionsprocess.

Linje med expansionsplan

Investeringen går i linje med bolagets expansionsplan för att möta den kontinuerligt växande efterfrågan. Med den nya anläggningen beräknar bolaget kunna tredubbla sin tillverkning och generera flertalet nya arbetstillfällen.

– Investeringen i ytterligare en produktionsanläggning är en strategisk satsning i Sizes fortsatta expansion och ökade produktionskapacitet. Med den nya anläggningen kommer vi att vidare kunna utveckla en automatiserad produktionsprocess och därmed möta kundernas högt ställda krav, projektspecifika behov samt önskemål om god och varierande gestaltning, säger Niklas Andersson, VD och styrelseordförande i Sizes.

Öka tillverkningskapaciteten

Behovet av en till produktionsanläggning och att fördubbla tillverkningskapaciteteten har ökat löpande i samband med bolagets expansion. Redan i vår kommer en del av Sizes tjänstemän att flytta över till nya kontorslokalerna. Anläggningen kommer att genomgå omfattande renovering och ombyggnation för att anpassas efter Sizes industriella tillverkning och framtida automatiserade produktionslina.

– Vi på Nyfosa ser mycket positivt på att det blir en ny hyresgäst i vår fastighet Kv Blåbäret 4 efter att Op Kuvert/Intermail avvecklat sin verksamhet i Oskarshamn. Vi ser fram emot att tillsammans med Sizes utveckla fastigheten för deras verksamhet, säger Stefan Lind, regionansvarig Nyfosa Sydost.

– Sizes satsning är viktig för Oskarshamns näringsliv och vi vill vara med och bidra med det vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter, säger Agnetha Högstedt, uthyrare på Nyfosa Sydost.

Sedan verksamhetens produktionsstart i februari 2019 har Sizes vuxit rejält. Det aktuella avtalet på ytterligare en produktionsanläggning är en milstolpe i bolagets korta historia.