Nyheter

Polarrenen bygger klimatsmart billackering

Beslutet att bygga miljöanpassade fastigheter och växa tillsammans med nya och befintliga hyresgäster ligger helt i linje med Polarrenens värderingar. Det är även en del av en mer långsiktig strategi. Polarrenen vill i sitt arbete förädla samhället i samverkan för en hållbar framtid. Man ser också en potential att bidra till omställningen genom denna typ av satsningar.

I juni 2019 invigdes en ny billackering i Polarrenens fastighet i Luleå. Nu satsar företaget på liknande verksamhet i Skellefteå.

– Efter framgångarna i Norrbotten känner vi oss inspirerade att satsa vidare på en klimatsmartare billackeringsanläggning även i Skellefteå, berättar Polarrenens vd Lars Wikman.

Anläggningen som planeras byggas baserar sig på konceptet som utvecklats och byggts i samverkan mellan entreprenören Björn Johansson på Luleå Plåt & Billack och Polarrenens affärsområdeschef Johan Pettersson.

Den planerade fastigheten kommer även inrymma flexibla lokaler, så kallade industrifack, som andra företag kan hyra. Detta är ett behov som väntas öka i och med etableringen av Northvolt i Skellefteå.

– Ambitionen är att påbörja byggnationen så fort bygglov vunnit laga kraft och slutföras så fort som möjligt, säger Lars Wikman.

På bilden från vänster: Polarrenens vd Lars Wikman, Senior Advisor och f.d. vd Elisabet Nilsson-Singh, verksamhetskoordinator Kajsa Hansson och fastighetsskötare Mikael Lundgren.