Nyheter

K-Fastigheter etablerar sig i Danmark – köper byggrätter i Köpenhamn

K-Fast Holding AB har tecknat avtal om förvärv av en fastighet i Vallensbæk Strand, söder om Köpenhamn. Fastigheten har bygglov för en uthyrningsbar area om 7 779 kvadratmeter. Ytan är  fördelad på 95 lägenheter samt 92 p-platser i garage. K-Fastigheter avser att byggstarta projektet under första halvåret 2020.

– Etableringen är i linje med K-Fastigheters operativa mål om att förvalta minst 5 000 lägenheter i Norden vid utgången av år 2023 samt skala upp antal årliga produktionsstarter till 1000 lägenheter per år innan 2023 års utgång, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. K-Fastigheter skiljer sig från många av de svenska aktörer som idag finns på den danska marknaden genom att, precis som i Sverige, implementera vår starka affärsmodell där vi äger hela kedjan, från projektutveckling, byggnation till kommande förvaltning. Detta gör att vi är att vi är trygga med att nu ta första steget in på den danska marknaden.

Jacob Karlsson fortsätter:

– Fastigheten ligger endast 14 mil från vårt huvudkontor i Hässleholm. Det är geografiskt närmare än en del andra av våra projekt, så vi hanterar detta projekt genom vår egen befintliga svenska organisation avseende projektutveckling och byggnation. Och på sikt etablerar vi dessutom en egen dansk organisation för förvaltning av våra fastigheter.

– Vår etablering i Danmark, med Köpenhamnsområdet i fokus, är ett av de mer betydande beslut vi fattat hitintills i K-Fastigheters historia och med dagens förutsättningar kan vi på andra sidan sundet få bättre marginaler avseende både kassaflöde och värde än i motsvarande projekt i Sverige. Jag ser detta som ett första steg i en långsiktig satsning på Danmark med fokus på stor-Köpenhamn.

Det finns ett lagakraftvunnet bygglov för 95 lägenheter och 92 p-platser i garage. Befintliga bygglov stämmer väl överens med K-Fastigheters Punkthus-koncept. VICI Advokater har varit köparens rådgivare.