Nyheter

SHH Samhällsfastigheter bygger skola i Huddinge

SHH Samhällsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för utbyggnad av 2 000 nya bostäder.

Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal.

– Vi har sedan tidigare två skolor i kommunen och ser en stor efterfrågan på fler skolplatser hos oss. Det känns särskilt bra att få utöka verksamheten i ett expansivt bostadsområde säger Jörgen Stenquist, vice VD Internationella Engelska Skolan.

SHH förvärvar fastigheten av Spendrups Bryggeri som idag har sitt huvudkontor på platsen. Förvärvet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

– I och med försäljningen säkerställs att den nya stadsdelen får en bra grundskola med såväl en långsiktig ägare som hyresgäst säger Fredrik Spendrup, VD Spendrups Bryggeri.

Investeringen uppgår till ca 200 mkr för SHH Samhällsfastigheter. Förvärvet innebär att SHH deltar i planarbetet för att möjliggöra utvecklingen till skola. Den befintliga kontorsbyggnaden ska byggas om såväl avseende planlösning som installationer för att anpassas till en modern grundskola.

– Det känns roligt att få bidra till en hållbar stadsutveckling ur många perspektiv i och med denna investering. Vi anpassar och återanvänder en befintlig byggnad samt erbjuder kostnadseffektiva lokaler till en hyresgäst som säkerställer att många barn och ungdomar får en bra skola i det nya området säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.

SHH avser äga skolan långsiktigt efter färdigställande.