Nyheter

Nya flexibla lösningar på boendet

Idag lever och umgås vi på helt andra sätt och villkor än tidigare. Det kräver nya flexibla lösningar. Med utgångspunkten att hemmet inte bara är bostaden utan hela bostadsområdet arbetar Ikano Bostad för att utveckla morgondagens bostadsområden.

Att allt fler bor i städerna och den fysiska och psykiska ohälsan ökar. Höga boendekostnader och ökad segregation och ensamhet är utmaningar som städerna står inför. Kärnfamiljen ersätts allt oftare av andra levnadssätt där det sociala livet kan variera från vecka till vecka. Många bor till exempel tillsammans med sina barn ena veckan för att i nästa bo ensam med andra rutiner. Då krävs det nya lösningar.

Under december flyttade de första boende in i Ikano Bostads andra projekt med flexibla lösningar. Projektets 76 lägenheter är inredda med innovativa och flexibla lösningar för att förenkla för de boendes vardag. Lägenheterna är inredda med flyttbara eluttag som gör det möjligt att flytta elen dit man behöver den och en ljusknapp som gör det möjligt att släcka alla lampor i lägenheten när man går, precis som det funderar på ett hotell. Sex av projektets fyra rum och kök är även utrustade med en rörlig vägg som snabbt och enkelt skapar ett extra rum när man behöver det.

Detta är bara några exempel på utvecklingsprojekt som drivs av Ikano Bostad. I det senaste avsnittet av EFN:s podcast Kvadrat kan man lyssna till Lotta Sjödin, Strategisk utvecklings- och innovationsledare på Ikano Bostad när hon berättar om vad Ikano Bostad arbetar med för att möta morgondagens boendeutmaningar.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay