Nyheter

K-Fastigheter bygger 600 bostäder i Borås

K-Fast Holding AB har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Borås Åkermyntan 5 i stadsdelen Bergsäter i Borås. På tomten ska K-Fastigheter bygga tre versioner av koncepthus. Bolaget bedömer det möjligt att bygga 600 hyresrätter fördelade på 47 664 kvm BTA byggrätt.

K-Fast Holding AB har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Åkermyntan 5 omfattande 47 664 kvm bruttoarea i Borås.

– Detta är vårt första projekt i Borås och det ger oss goda möjligheter att utveckla ett bra bostadsområde där vi kan bygga hus enligt K-Fastigheters tre egenutvecklade koncepthus, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling. Detaljplanen för fastigheten är ute på samråd och vi bedömer att den kan vinna laga kraft kring halvårsskiftet 2020.

– Med projektet i det centrumnära området Bergsäter ser fram emot att inleda en långsiktig etablering i ännu en tillväxtort. K-Fastigheter bygger för närvarande i Göteborg och med Borås får vi en bra volym som ger oss förutsättningar för att kunna fortsätta växa i regionen och längs västkusten, säger Åsa Fredin.

– Vi är mycket glada över affären med K-Fastigheter. Vi har följt deras resa de senaste åren, och har stor tilltro till deras möjlighet att utveckla den nya stadsdelen i Borås. Affären ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi och den frigör resurser för vår fortsatta utveckling av vår projektportfölj med samhälls- och bostadsfastigheter, säger Jacob Hallberg, VD Alhem Fastigheter AB.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 138 mkr, motsvarande cirka 2 900 kronor per kvadratmeter. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. K-Fastigheter tillträder aktierna när detaljplanen vunnit laga kraft. Säljare är Alhem Fastigheter AB. Rådgivare på säljarsidan har varit Advokatfirman Glimstedt, vars team letts av ansvarig partner Anders Wennergren.

Foto: Bengt A Lundberg