Nyheter

UPS bygger superhubb i norra Tyskland

UPS har påbörjat bygget av en ny sorteringshubb i Hannover-Langenhagen i Tyskland. Projektet ska vara klart 2023 och totalt investerar UPS cirka 1,7 miljarder kronor (€160 000 000). Investeringen i den nya hubben innebär att UPS kommer behöva anställda 500 personer. Med hjälp av den senaste teknologin beräknas de sortera cirka 30 0000 paket i timmen – dubbelt så mycket som tidigare. 

Ny superhubb i norra Tyskland

UPS har inlett byggnationen av sin nya superhubb i Hannover-Langehagen i norra Tyskland. När projektet är klart kommer det vara UPS största investering utanför USA någonsin.   Den nya anläggningen kommer också erbjuda UPS kunder en snabbare och bättre tillgång till UPS globala nätverk.

– Med en växande e-handel ökar också efterfrågan på våra tjänster. Framförallt då e-handeln är en bra plattform för små och medelstora företag att fungera som mikro-multinationella företag. Genom att utveckla vår redan existerande sorteringscentral i Hannover-Langenhagen kommer våra kunder, oavsett storlek, nå nya marknader och kunder runt om hela världen, säger Frank Sportolari, VD UPS Tyskland.

Anställer – utökar kapacitet

För att stödja den nya hubben i Hannover-Langenhagen kommer företaget att anställa 500 nya medarbetare, både i sorteringscentret såväl som i administrativa roller. Den avancerade automationstekniken som implementeras i sorteringscentret kommer att fördubbla den nuvarande anläggningens kapacitet:

Från 15 000 paket i timmen till 30 000 paket.

Den nya hubben kommer att täcka ett område på cirka 24 000 kvm – vilket motsvarar tre fotbollsplaner – när den andra byggfasen är klar 2023. Den första fasen av projektet, som ska vara klart 2021, innebär att en ny del av anläggningen byggs vid sidan av den befintliga.

Fas två inleds sedan med rivningen av befintlig anläggning och avslutas med att sista delen av hubben byggs ut.

Hållbarhetsmål

För att ligga i linje med UPS globala hållbarhetsmål ska den nya hubben byggas enligt tyska byggnadsrådet guldstandard för hållbara byggnader (DGNB. Den kommer att innehålla allt som krävs för att stödja laddningen av UPS elektriska flotta. För att säkerställa maximal hållbarhet även i framtiden, ska UPS i Tyskland använda sig av elektricitet uteslutande från förnybara källor.

Nybygget i Hannover-Langenhagen är en del av företagets framtidsplan för Europa. Den siktar på att modernisera och expandera UPS nätverk över hela kontinenten. Det är inte den enda investeringen i Tyskland, då UPS också planerar framtida expanderingar av UPS hubbar i Bieledeld, Herne och Nuremburg. Hubbarna kommer fungera som goda komplement till de nyligen genomförda expansionerna av anläggningarna i London, Paris och Eindhoven.