Nyheter

Ny utbildning för byggledare

Byggledarutbildningen som Byggakademin arrangerar är en helt ny kurs som omfattar tre kursdagar. Kursen vänder sig till byggledare och projektledare på beställarsidan men även till platschefer som tänker byta sida till beställarsidan. Den ger bbyggledaren en bättre förståelse för byggledarens roll vilket innebär att det kommer bli lättare att ta tillvara beställarens intressen ur ett ekonomiskt-, tids- och kvalitetsperspektiv.

Att vara kundens projektledare eller byggledare är en helt annan roll än att vara platschef hos entreprenören. Du är beställarens representant i det dagliga arbetet.

Utbildningen behandlar just de specifika frågeställningar som det innebär att vara Byggledare som t. ex. skriva kontrakt, projektering, upprätta FU, upphandling, styra och leda entreprenören, eget arbete och möten.

Kursledare Ulrika Hamberg har många års erfarenhet från olika roller på beställarsidan.

Ulrika är Bergsingenjör och har under mer än 30 år varit verksam i anläggningsbranschen. Hon har haft flera olika roller i stora anläggningsprojekt genom årens lopp och utbildar nu i Byggledarrollen.

Det är  framför allt i  beställarledet som Ulrika har haft roller som projektledare, projekteringsledare, byggledare och bergbyggnadsspecialist. Under de senaste åren har hon varit projektledare för Tvärbanans utbyggnad till Solna, Förbifart Stockholms tunnelsträcka i Ekerö och nu för ombyggnaden av sluss och kanal i Södertälje.

Kursdatum:

Stockholm: 24 mars, 1, 2 april
Göteborg: 15 april, 22, 23 april