Nyheter

Markanvisning: Magnolia Bostad utvecklar 300 boenden i Skellefteå

Markanvisningen avser del av fastigheten Skellefteå 5:1 och omfattar cirka 21 000 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här utveckla cirka 300 boenden med varierad upplåtelseform.

Fastigheten är belägen i Västra Erikslid cirka 1 km norr om Skellefteå centrum i anslutning till Västra Eriksberg. Området har en mycket förmånlig placering med direkt närhet till friluftsområdet Vitberget och till Erikslids centrum.

Västra Erikslid är först ut att exploateras av Skellefteås nya stora bostadsområden med flerbostadshus.

Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och produktionsstart beräknas ske under andra halvan av 2020 med beräknad inflyttning cirka ett år senare.

Projektet kommer att utformas som flerbostadshus i trä med en blandning av friliggande hus och hus i kvartersstruktur. Visionen är att skapa ett hållbart samhälle med mångfald, gemenskap och trygghet. Det vinnande bidraget har utvecklats tillsammans med Derome som totalentreprenör och Liljewall Arkitekter.

— Vi är mycket glada över att få vara med i stadsutvecklingen av Västra Erikslid och ser fram emot ett gott samarbete med kommunen. Genom att komplettera befintligt bestånd i området med olika upplåtelseformer och lägenheter i varierande storlekar vill vi att Västra Erikslid ska bli ett levande bostadsområde för alla – yngre och äldre, stora familjer och ensamhushåll, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Bild av Alexander Stein från Pixabay