Nyheter

Markanvisning på Årstafältet för Storstaden Bostad och Fortis fastigheter

– Vi är självklart väldigt glada för den här direktmarkanvisningen och ser fram emot att få utveckla Årstafältet ihop med Fortis Fastigheter och Stockholm Stad, , säger Per Jutner, vd och grundare på Storstaden Bostad.

Bolagen valdes ut genom direktanvisning och markanvisningen. Den avser en byggrätt för cirka 85 bostadsrätter i kvarter 5G, vilken ingår i den femte utvecklingsetappen av Årstafältet.

– Den här markanvisningen är strategiskt viktig för Storstaden Bostad i vårt arbete att utveckla högkvalitativa bostadskvarter för fler i Stockholmsregionen.

– Fortis Fastigheter har sedan tidigare en markanvisning för 125 hyresrätter på Årstafältet i tredje etappen. Därmed har vi en djup förståelse för förutsättningarna och en stark tro på Årstafältet som stadsdel.

– Tillsammans med Storstaden Bostad ska vi ta nästa steg och utveckla området ytterligare med stort fokus på gestaltning och utformning av attraktiva bostadsrätter, säger Johan Berg, vd och grundare på Fortis Fastigheter. Detaljplanearbetet för området kommer att påbörjas under senare delen av 2020 och beräknas vara klart 2023.

Första inflyttning beräknas ske 2029.

För mer information om Årstafältet, vänligen besök vaxer.stockholm/omraden/arstafaltet.

Bild av Dimitris Vetsikas från Pixabay