Nyheter

Urban Hike & Bike – 300 nya lägenheter i Uppsala

Urban Hike & Bike får cirka 300 lägenheter på ett till fyra rum med blandad upplåtelse, både hyres- och bostadsrätter. I husets ena sida byggs även ett antal co-living-lägenheter inom ett nytt koncept för kollektivboende kallat Live Like Friends. I bottenvåningen byggs verksamhetslokaler.

Hållbart resande med cykelparkering

Huset har ett tydligt fokus på hållbart resande med cykelparkering nära den egna lägenheten och cykelramp upp till femte våningen. Även cykel- och bilpool, el-tuktuk och lådcykel kommer att finnas tillgängligt för de boende.

– Uppsala behöver fler bostäder i varierande former och kostnad. Det här är ett exempel på hur man med god arkitektur kan pressa boendekostnaderna och samtidigt erbjuda ett både bra och miljövänligt boende med smarta mobilitetslösningar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Byggs i klimatvänligt trä – lågenergihus

Rosendal fastigheter har i tidigare projekt lagt stort fokus på sociala ytor och möten mellan de boende. Precis som på Inspiration Rosendal i södra delen av området finns löparbana i huset, en anläggning som med hjälp av pelare delar två av de fyra huskropparna, så att den största delen av den ligger under tak. Här finns även bland annat husets lägenhetsförråd samt yta för yoga och ett utegym. Ett stort fokus finns även på trygghet i huset genom att alla har både lägenhetsförråd och cykelparkering utanför lägenheten och att husets utformning ger god allmän uppsikt.

Det mesta på huset ska byggas klimatvänligt i trä och huset blir ett lågenergihus. På taket planeras solceller med batterier för energilagring och målet är att använda bergvärme för uppvärmning. Alla boende kommer att ha möjlighet att mäta sin förbrukning av både energi och vatten i en app.

Byggstart

Byggstart beräknas till hösten 2020 med inflytt årsskiftet 2021-2022.

 • 275 lägenheter 1-4 rum

 • Co-living-lägenheter på ca 170 kvm under konceptet ”Live Like Friends”

 • Löparbana på 250 meter varav 75 procent under tak

 • Utegym och yogayta på taket

 • Ramp för cykel upp lägenheten på husets insida med cykelparkering och lägenhetsförråd vid lägenhet

 • Gemensam takterass

 • Avlämningsplats för varuleveranser samt kylda utrymmen för minskning av matsvinn

 • Landningsbana för drönar-leveranser

 • Träbygge med låg energiförbrukning

 • Solcellsanläggning med batterier som lagrar energi och målsättning om bergvärme

 • Individuell mätning av el och vatten för samtliga boende, information i app

 • Repetitivt bygge hög effektivitetsgrad

 • Flera mobilitetslösningar: El-tuktuk, lådcykel, bilpool och cykelpool

 • Hållbar finansieringslösning, låg boendekostnad

 • Byggstart hösten 2020, inflyttning årsskifte 2021-2022

Fakta:

Ett markanvisningsavtal innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om köpeavtal för markområdet. I markanvisningsavtalet förbinder sig byggaktören att vidareutveckla sitt projekt med utgångspunkt i Rosendalsprojektets kvalitets- och hållbarhetskriterier och att i dialog med kommunen uppfylla Rosendalsprojektets hållbarhetsmål.