Nyheter

Barkarby station viktig knutpunkt när Stockholm växer

– Vi har tidigare arbetat med projektering och framtagande av systemhandlingen, det vill säga att vi har tagit fram den övergripande planen för hur den nya stationen ska se ut. Det är jättekul att vi nu får vara med och fortsätta arbetet med att projektera och rita upp detaljerna för stationen tillsammans med Trafikverket, säger Anna Forslund, client director på Ramböll.

Stationen blir ett nav för resenärer med fjärrtågen och regionaltågstrafik på Mälarbanan, bussar och den nya tunnelbanan från Akalla. Ramboll har vunnit uppdraget som generalkonsult för all projektering av Barkarby station, Norra entrén.

När stationen står klar 2025 blir det enklare att resa kollektivt och hållbart för resenärer i Stockholm. Barkarby station får två entréer och blir en smidig bytespunkt. Ramboll utökar nu sin roll i projektet med ansvar för bygghandling och relationshandlingar och att vara behjälpliga under byggtiden.

– Byggnationen berör många människor. För de boende ska vardagslivet fungera under byggtiden och när byggnationstiden är klar kommer stationen att bidra till en bättre vardag med fler kommunikationsmöjligheter. Ökad kapacitet ger bra förutsättningar för hållbart resande och får regionen att växa, säger Anna Forslund. 

Arbetet med bygghandlingarna kommer att pågå fram till sommaren 2021. Därefter kommer Ramboll att vara behjälpliga under produktionstiden under fyra år.

– Det är en lång byggtid bland annat beroende på att spårtrafiken på Mälarbanan ska pågå ostört under hela perioden, något vi planerar omsorgsfullt, säger Anna Forslund.

På uppdrag av Region Stockholm har Ramboll även arbetat med utredning och projektering av utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby. Den planeras stå klar 2026.