Nyheter

Ny skola och idrottshall

– Eftersom vi vet att elevantalet kommer att öka kraftigt i området skapar vi nu planmässiga förutsättningar för nybyggnation av både skolbyggnader och en idrottshall. Till detta planeras även ytor för lek och utevistelse kopplade till skolverksamhet och rekreation, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Kommunstyrelsen i Umeå gav i dag klartecken för vidare planering av en ny skola med två våningar och en idrottshall på fastigheten Gitarren 1 på Västerslätt/Rödäng.

Enligt beslutet bidrar förslaget till en utökad kapacitet både lokalt i området. Även för utbudet Väst på stan och Grubbe/Grisbacka,. Detta eftersom andra skolor i skolstrukturen avlastas. Att utöka kapaciteten vad gäller skolor i området är nödvändigt. Detta eftersom elevantalet enligt gällande befolkningsprognos bedöms öka kraftigt.

Förslaget innehåller även funktionella ytor och idrottshall. Tillgången till arrangerade ytor och även närhet till exempelvis Rödberget samt naturområdet vid Tvärån får en fortsatt betydelse.

I beslutet ingår även att skapa förutsättningar för god dagvattenhantering. Och att i möjligaste mån bevara förekommande naturvärden samt att skapa förutsättningar för en säker trafiksituation inom området.