Nyheter

Stockholm med i EU-projektet GrowSmarter: Utvecklar 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt

I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar urban tillväxt. Med tolv smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas.

Stadsdelarna som deltar i projektet är Valla Torg i Årsta och Slakthusområdet. Två områden i Stockholm i förvandling.

Om GrowSmarter

GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Åtta europeiska städer samarbetar med olika miljöteknikföretag för att testa. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Målet med projektet är:

  • Förbättrad livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur och samtidigt 1500 nya arbetstillfällen

  • Minskad energianvändning och minskade växthusgasutsläpp med 60 procent

Slakthusområdet i Stockholm

Området tillhör ett av områdena i Stockholm i projektet.

Den ombyggda industribyggnaden och tidigare tarmrenseriet, numera klubb- och kulturverksamhet under namnet Slaktkyrkan, är själva kärnan i projektet. Fastighetskontoret har under renoveringen förvandlat den kulturhistoriska byggnaden till en energieffektiv byggnad med vår tids spjutspetsteknologi och stadens mest hållbara lösningar.

Att integrera modern teknik i kulturskyddade byggnader var en utmaning. Tanken är att kunna ta med erfarenheterna från det här projektet när andra kulturskyddade byggnader ska renoveras.

En viktig del i GrowSmarters arbete är att prova lösningar för energieffektivisering. L&T med ansvar för energiarbetet under hela projektets gång har arbetat med att göra Slaktkyrkan till en smartare fastighet där el, värme och sol samverkar.

Datainsamling och bygglogistik för mobilitetslösningar

På flera platser i området sitter skyltar uppe som berättar om den pågående datainsamlingen. Sensorer och kameror från IBM och Facility Lab läser av anonymiserad data i realtid från bilarnas nummerskyltar och från förbipasserandes mobiler. Data samlas för analys som sedan blir underlag för att ta fram lösningar för stadens infrastruktur, till exempel de stora trafikströmmar som bildas vid arenaevent. Syftet är att utveckla framkomligheten och skapa en bättre miljö.

I området ligger Carriers bygglogistikcenter. Med centret som utgångspunkt kan GrowSmarter testa lösningar för bygglogistik, gröna bränslen och signalprioritering för transportfordon. Målet är att minska miljöbelastningen med färre transporter och effektivisera materialhanteringen inom hela projektområdet.

– År 2040 ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad och dessutom världens smartaste stad. Digitalisering och ny teknik kan förenkla och förbättra för medborgarna och företagen samtidigt som det leder till utveckling av gröna lösningar. Målet med GrowSmarter är att göra just detta!, kommenterar Stockholms stads miljöborgarråd KatarinaLuhr projektet.

Läs mer om projektet på GrowSmarters internationella webbsida:

www.grow-smarter.eu