Nyheter

Stadsbyggnadsdagarna i Borås

Den 11-12 mars står Borås värd för Stadsbyggnadsdagarna på Borås Kongress med 100 anmälda deltagare. Kongressen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

 ”Vad har förändrats sedan 80-talet? Hur vår största motgång blir vår största tillgång” och Borås framgångsfaktorer – ”Så lyckades vi bli bäst i Europa på tillgänglighet.” – är något ut programmet.

T ex kommer Troed Troedsson, en av Sveriges populäraste föreläsare berätta om samhällets förändringstryck.

– Det är med glädje vi hälsar stadsbyggare och samhällsutvecklare från hela Sverige välkomna till Borås. Vi utbyter erfarenheter, lär av varandra och går stärkta från Stadsbyggnadsdagarna med ny energi säger Bengt Himmelmann, Chef för Strategisk samhällsplanering Borås Stad.

– Många av oss Boråsare är stolta över utvecklingen av vår stad och de förbättringar som gjorts och planeras. Jag är därför extra glad att vi även får visa upp det för andra stadsbyggare i Sverige. Nu får vi chansen att visa upp vår stad men även ta del av ny information från de bästa föreläsarna säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

Föreningens organisation är uppbyggd med kommittéer, som representerar olika områden inom samhällsbyggandet. Denna konferens arrangeras av kommittén för Hållbar stadsbyggnad och kommittén för Trafik.