Nyheter

NAVET Analytics: Byggmarknaden återhämtar sig

Redan för två år sedan bromsade arbetsvolymtillväxten in hos konsultpanelen. Det har sedan visat sig i form av en allt svagare byggkonjunktur.

Vid den senaste mätningen i januari kom det indikatorer på att konjunkturen på byggmarknaden kan ha nått sin bottennivå och nu sakta börjar återhämta sig igen.

Tecknen kommer från arkitekterna och de byggtekniska konsulterna, som räknar med att orderstocken kommer att öka med ca 0,8 procent under det kommande halvåret. Drygt hälften av de intervjuade konsulterna väntar sig en oförändrad efterfrågan på konsulttjänster i år.

Nybyggnad av flerbostadshus och projekt inom offentlig sektor dominerar arkitekternas uppdragsportfölj för tillfället. Däremot ser det betydligt sämre ut när det gäller projekt inom kontor och handel.

Källa: NAVET Analytics, Konsultenkäten