Nyheter

Projekt Ekerövägen: Byggtiden ökas från tre till fyra år – mer komplext än vad Trafikverket förutsåg

Nu ska väg 261, Ekerövägen väster om Stockholm, breddas med ett kollektivkörfält mellan Tappström och Nockeby. Trafikverket planerade för en byggtid på tre år. Delar av arbetet har behövt projekteras om och upphandlingen har dragit ut på tiden.

Den totala byggtiden kommer att bli fyra år. Hela sträckan öppnar för trafik 2023.

Bredda befintlig bro komplext

Att bredda en befintlig, öppningsbar bro är mer komplext än vad Trafikverket först förutsåg.– Framkomligheten under byggtiden påverkas inte i större omfattning av att den totala byggtiden blir längre, berättar Pia Andersson. Trafikverket arbetar med flera aktörer för att hitta effektiva lösningar för en god framkomlighet under hela byggtiden. Kollektivtrafikkörfältet i de två entreprenaderna mellan Edeby och Tappström kommer att färdigställas successivt under 2021 och 2022 och ger en bättre framkomlighet för kollektivtrafiken i eftermiddagsrusningen.

Bygger ut för kollektivtrafik

Sträckan längs Ekerövägen som Trafikverket bygger ut med ett kollektivkörfält är 9 kilometer lång.

I arbetet ingår breddning av två broar, en ny Tappströmsbro samt ett nytt tunnelrör vid Lindö.

Parallellt med arbetet på Ekerövägen pågår bygget av E4 Förbifart Stockholm, som ska binda ihop de norra och södra delarna av länet, och ge fler anslutningar till och från Ekerö.

Fakta om breddningen av väg 261, Ekerövägen:

  • Antalet körfält på Ekerövägen utökas från tre till fyra. Ett körfält i varje riktning kommer att användas för kollektivtrafik under rusningstid.

  • Sträckan som ska byggas om går från Nockeby i Bromma till Tappström på Ekerö och är 9 kilometer lång. Vägplanen för Ekerövägen omfattar 7 av dessa 9 kilometer. Resterande 2 kilometer hanteras i vägplanen för E4 Förbifart Stockholm. Ekerövägen ansluts till E4 Förbifart Stockholm via två nya trafikplatser på Lovön.

  • Det finns tre broar på sträckan. Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas. Tappströmsbron ersätts av en ny, öppningsbar bro.

  • Vägen går genom ett FN-skyddat världsarv, naturreservatet Lovön och på broar över vattentäkten Mälaren.

  • Bygget startade under 2019 och förväntas pågå i fyra år.