Nyheter

Flytta transporter från väg till sjöfart

Södertälje Hamn och Region Stockholm träffade i veckan Trafikverkets samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund. Agendan för dagen handlade om sjöfartens framtid och hur gods kan överflyttas från väg till sjöfart.

– Den här typen av samverkansmöten är enormt viktiga för att få framdrift i de pågående infrastruktursatsningarna i regionen, menar Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn. Vi har ett ständigt pågående arbete med att effektivisera vår godshantering och kapacitet.

Nio av tio varor kommer till Sverige med sjöfart och de flesta ska till Stockholm och Mälardalsregionen. Södertälje Hamns geografiska läge, kommersiella tänk och gröna profil gör dem till en av de viktigaste aktörerna i Stockholmsregionen.

– Vi är Stockholms närmsta godshamn, the gateway to the greater Stockholm region, säger Per Fredman, marknadschef på Södertälje Hamn. Han fortsätter; med tanke på vårt geografiska läge känner vi starkt ansvar för att få igenom våra tankar och satsningar gällande infrastruktur och närsjöfart.

Gods- och varutransporter är livsviktiga för Stockholmsregionen, men de bidrar också till utsläpp, klimatpåverkan och trängsel.

– Förutom att sjöfart är miljöeffektivt i sig självt, har vi ständigt hållbarhet på agendan, poängterar Robert Tingvall. Till exempel har vi en fossilfri hantering sedan 3 år tillbaka i och med att vi tankar alla hamnens fordon med HVO 100 samt att vår nyligen installerade solcellsanläggning genererar en tredjedel av hamnens elbehov. Vi är en grön hamn.