Nyheter

Svensk Husproduktion investerar 50 miljoner i husfabriken i Bromölla

Styrelsen för Svensk Husproduktion AB, med varumärken LB-Hus och Nordiska Hus, har fattat beslut om genomförande av en investeringsplan för husfabriken i Bromölla. Syftet med satsningen är framförallt ökad effektivitet och höjd kapacitet. Investeringen bidrar även till ökad flexibilitet och förbättrad arbetsmiljö.

Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion kommenterar:

– Vi har haft en fantastiskt fin utveckling av bolaget sedan starten 2012, och vi är mycket nöjda med beslutet att genomföra denna offensiva investeringsplan. Vi fortsätter därmed vår tidigare satsning på ökad automation, för att ytterligare effektivisera vår fabrik.

Med förändrad layout och ökad automation resulterar investeringen bl.a. i bättre arbetsmiljö för de anställda. Man får även ett mer optimerat logistikflöde i fabriken. Produktionskapaciteten kommer att öka med 40 % . Den totala investeringskostnaden uppgår till drygt 50 mkr.

– Efterfrågan av våra produkter ökar stadigt och vi siktar på att dubblera vår produktionstakt och omsättning under de kommande tre åren. I det längre perspektivet ser vi även att satsningen kommer att betyda fler arbetstillfällen lokalt,  säger Jonas Rubin, Fabrikschef på Svensk Husproduktion.

Arbetet med att implementera investeringsplanen beräknas vara klart inom tre år.

Bild av aymane jdidi från Pixabay