Nyheter

Ny marknads- och varumärkeschef

Wästbygg växer och vi ser ett ökat behov av att arbeta mer strategiskt med både marknadskommunikation och varumärkesfrågor, förklarar Mikael Hillsten, COO på Wästbygg Gruppen och ansvarig för kommunikationsavdelningen.

Till en nyinrättad tjänst som marknads- och varumärkeschef har Wästbygg rekryterat Jenny Jakobson. Jenny Jakobson har mångårig erfarenhet inom kommunikationsområdet.

– Jenny har rätt kompetens och erfarenhet för att kunna leda det arbetet, förklarar Mikael Hillsten, COO på Wästbygg Gruppen och ansvarig för kommunikationsavdelningen.

– Det här känns som ett intressant och spännande uppdrag. Redan under rekryteringsprocessen fick jag en väldigt positiv bild av Wästbygg och den har förstärkts under de veckor som jag arbetat här. För mig är det viktigt att företagets värderingar stämmer överens med den bild man vill förmedla externt, och där upplever jag att det finns en samstämmighet. Då finns det också goda förutsättningar för mig att göra ett bra jobb som marknads- och varumärkeschef, avslutar Jenny Jakobson.