Nyheter

Göteborgs hamn: Utvinning av metaller i sedimenten kan finansiera muddring

– När vi analyserar sediment hittar vi metaller som man normalt sett inte bryr sig om att testa för – med tanke på att de inte är särskilt miljöskadliga, men faktum är att de faktiskt kan vara ekonomiskt intressanta, säger Anna Norén, doktorand på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, och försteförfattare till den vetenskapliga artikeln.

Värdefulla metaller kan finnas i sedimenten i bland annat Göteborgs hamn. Utvinning av dessa massor skulle kunna bidra till att finansiera muddring. Det visar en studie som letts på Chalmers.

Utvinning

Hon förutspår att trots att många av de metaller man hittar i ett normalt sediment inte är särskilt dyrbara. Vid utvinning av dessa skulle det på sikt kunna göra att kostnaden för till exempel kostnadskrävande muddringsoperationer går ner.

– Jag undersöker om det finns ett ekonomiskt värde i de metaller vi hittar i sediment, och en av de metaller vi ser att det kan finnas potential för är kobolt. Halterna är visserligen inte jättehöga, men i och med att priset på kobolt är mycket högt, att det är en konfliktmineral och att tillgången är liten, är det ändå intressant.

Metallpriserna

Anna Norén menar att metallpriserna troligen kommer att öka framöver. Samtidigt som det kommer att kosta mer att deponera massor. Lika troligt är att metoderna för att utvinna metaller blir både bättre och effektivare.

– Det innebär att det finns ett stort behov av vägledning i hur man hanterar massor på bästa sätt, i Sverige såväl som internationellt. Där hoppas jag kunna fylla en lucka med min metod som jag arbetat med.

– På vissa platser som till exempel småbåtshamnar handlar behovet kanske mindre om muddring, och mer om förhållningssättet till förorenade sediment. Då kan det bästa vara, både ur miljömässiga och ekonomiska aspekter, att låta sedimenten ligga kvar orörda under vattenytan.

Läs mer i artikeln Integrated assessment of management strategies for metal-contaminated dredged sediments – What are the best approaches for ports, marinas and waterways?

Mer om kobolt

Kobolt är en viktig komponent i batterier och legeringar. I och med att till exempel försäljningen av elbilar ökar, har efterfrågan och pris skjutit i höjden. Nästan all produktion är en biprodukt av annan metallutvinning, vilket försvårar utbudet. Sveriges geologiska undersökning uppskattar att endast tio ton kobolt omsmälts i Sverige varje år.

Bild av Pasi Mämmelä från Pixabay