Nyheter

Umami Park i Sundbyberg värms upp av geoenergi

88 borrhål har borrats ner till 300 meters djup i berglagret i Umami Park, Sundbyberg. Här hämtas geoenergi till den energicentral som ska försörja Centralkvarterets 37 000 kvadratmeter med värme och komfortkyla. Anläggningen drivs av Wallenstams vindkraftsel och är nu driftsatt i anslutning till att de första hyresgästerna flyttar in i de moderna, ombyggda, lokalerna.

– Att borra för geoenergi och en energicentral i ett så pass centralt läge samtidigt som byggnation och utveckling pågår för fullt i Umami Park har varit en utmaning. Samtidigt visar det också att ett aktivt miljöarbete kan bedrivas överallt, säger Mathias Aronsson, vice vd på Wallenstam.

Energicentralen har byggts i fastighetens bottenvåning och förser hela fastigheten med värme och kyla. På sommar och höst hämtas kyla ur berget för att kyla fastigheten samtidigt som överskottsvärmen från fastigheten pumpas ned i berget. Det innebär i sin tur att berget blir varmare och värme lagras inför kommande vinter.

– Vi vill göra mer än bygga nya bostäder och bidra till en aktiv stadsutveckling. När vi utvecklar och bygger nytt gör vi det för framtiden. Vi var först i branschen att vara självförsörjande på förnybar energi genom vår vindkraftsatsning. Vår satsning i centralkvarteret i Umami Park gör dels energianvändningen där helt CO2-fri, dels påverkas framtida driftkostnader positivt, säger Mathias Aronsson.

Ombyggnationen av Centralkvarteret i Umami Park välkomnar nya hyresgäster som bland andra Convendum under 2020. Samarbetspartners i bergvärmeprojektet är Creanova och Bygg R1.