Nyheter

Förvärvar industrifastigheter i Uppsala

Sh Fastighetsutveckling förvärvade i början av mars fastigheten Danmarks Säby 6:6 i Östra Fyrislund i Uppsala.

Fastigheten är 30 000 kvm och är uppdelad på två tomter. På den ena tomten som är 20 000 kvm hyr Uppsala kommun under tio år ett stort tält (4 500 kvm) för mellanlagring av material. Den andra tomten som är 10 000 kvm, är hårdgjord och den är möjlig att utnyttja för logistik.

Östra Fyrislund är ett expansivt och attraktivt område vid Uppsalas södra infart. Området är under stark tillväxt och där finns företag inom ytkrävande branscher, närhet till Uppsala Business Park samt hantverksföretag, restauranger och annan serviceverksamhet. Under 2021 kommer även Sh bygg, sten och anläggning AB flytta sitt huvudkontor till nybyggda lokaler i Östra Fyrislund.

Sh Fastighetsutveckling är en del av Sh-koncernen där bland andra Sh bygg, sten och anläggning AB ingår. Sh-koncernen omsätter 1,4 Mdr och har ca 400 anställda.