Nyheter

Från tråkigt trafikkaos till bilfri gata

Genom ett starkt gestaltningsgrepp har ett tråkigt trafikkaos på Klarabergsgatan förvandlats till en bilfri gata. Tyréns har jobbat med projektet Klarabergsgatan i Stockholm under flera år och utformat gatan med fokus på att inkludera invånarna.

– Jag är väldigt nöjd med gestaltningen som har en enkel utformning med hög detaljeringsgrad. Klarabergsgatan är en ikonisk plats där en enkel och stilren utformning kombinerats med väl genomarbetade detaljer, säger Liselott Luhr, landskapsarkitekt på Tyréns.

Området kring Sergels Torg och Klarabergsgatan planerades på 1950-talet där bilen stod i centrum. Idag är det istället fotgängare, cyklister och fotgängare som prioriteras. Målet med den nya gestaltningen av Klarabergsgatan har varit att skapa en helhet med människan i fokus. Tyréns har på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret varit sakkunnig i gestaltningsfrågor av området genom hela projektet.

– På Tyréns har vi jobbat i omgångar i projektet sedan 2011. Den långa byggtiden har gjort det möjligt att testa och utvärdera vissa idéer i full skala, vilket gör det här projektet unikt. Vi har till exempel ställt ut provisoriska installationer och möbler som mött ett behov av sittplatser och mötesplatser. Folk har tagit det offentliga rummet i besiktning redan under byggtiden och visat vilka idéer som gått hem, säger Liselott Luhr.

Stadsrummet har utvidgats från en plats för transport och handel till ett urbant vardagsrum som också sätter mötesplatser och upplevelser i fokus.

Västra delen av Klarabergsgatan har fått en förstärkt identitet genom bland annat nya målpunkter så som Citybanans nya entré och den nya hållplatsen för Spårväg City. På Klara västra kyrkogata vid Citybanans entré har också en välbehövlig torgyta skapats som inbjuder till vistelse och lockar till möten.

Klarabergsgatans östra del och Sergels Torgs identitet förstärkts genom samma principer som för den västra delen med en sammanhållen helhet. Soltorget lyfts fram som en betydelsefull plats som bildat ett intimt rum med möblering av hög kvalitet.

Området Klarabergsgatan är nominerad till Trafikverkets arkitekturpris 2019. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan 10 mars. Läs mer här