Nyheter

Förvärvar fastigheter i Bromma

Svenska Hus utökar sitt kommersiella bestånd och förvärvar ytterligare tre fastighet i Bromma, Stockholm. Fastigheterna tillsammans har en uthyrningsbar yta på totalt 9 131 kvadratmeter. Förvärvet gjordes från Mälö Fastigheter AB och tillträde sker 3 mars 2020.

Svenska Hus fortsätter att växa och avtal har ingåtts om förvärv av tre fastigheter med utvecklingspotential i Bromma. Husen ligger nära Svenska Hus regionkontor, där vi äger flera fastigheter sedan tidigare och har genomfört mycket lyckade utvecklingsprojekt. Svenska Hus affärsidé består av att företaget ska utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. Genom lönsam fastighetsutveckling och kundnära förvaltning ska Svenska Hus skapa och tillhandahålla bra arbetsplatser och bostäder för Svenska Hus kunder. I och med detta förvärv äger och förvaltar Svenska Hus idag totalt 38 076 kvm i Bromma.

Husen är belägna i ett klassiskt industriområde. Ulvsunda industriområde i Bromma är ett expansivt utvecklingsområde där det händer mycket just nu. Bland annat utvecklas Bromma Blocks i närheten och en ny stadsdel planeras vid Pripps gamla lokaler.

– Idag är det oerhört viktigt att förvärva projekt till rätt pris och i rätt lägen. Området har en spännande tid framför sig och vi är nöjda över att ha förvärvat ytterligare fastigheter med utvecklingspotential i ett väletablerat och expansivt industriområde, säger Daniel Massot, vd Svenska Hus.

– Vi har en fortsatt ambition om att öka vår närvaro i Stockholm och i och med denna affär stärker vi vår närvaro i Bromma. Förvärvet har ett utmärkt läge där vi redan idag är etablerade, vilket skapar ett bredare utbud, möjligheter till utvecklingsprojekt och en effektiv förvaltning, säger Philip Wallgren, regionchef i Stockholm på Svenska Hus.

Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay