Nyheter

Fem fastighetsägare: ”Låt Malmös nya konstmuseum blir en del av Culture Casbah i Rosengård”

”Det finns inga hinder för att stärka Rosengård genom att placera en av stadens viktigaste kulturinstitutioner, ett nytt konstmuseum, i området, skriver fem företrädare för bolag som har fastigheter i Rosengård.

Ett nytt konstmuseum i Malmö har kommit en bit närmare att förverkligas i och med att en ny utredning om var museet ska ligga nyligen presenterades. Nästa steg är att kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan. Arkitektfirman Wingårdhs har tittat på för- och nackdelar med att placera museet vid Triangeln, på Rosengård och i Nyhamnen. Såväl det nya konstmuseets förvaltningsövergripande styrgrupp som en del politiker förordar ett citynära läge. Samtidigt höjs röster för att Rosengård bör fortsätta utredas som ett alternativ. 

Som vd:ar för Rosengård Fastighets AB och de fyra företag som äger vardera 25 procent i bolaget vill vi påminna om vilka möjligheter en placering i Rosengård innebär, och föreslå att museet blir en del av stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah som drivs av Rosengård Fastighets AB. Precis som utredningen fastslår kan en placering i Rosengård innebära en motor för stadsdelens utveckling.

Vi är dessutom övertygade om att en placering i Rosengård inte bara skulle innebära något bra för den stadsdelen. I många år har ambitionen att skapa ett sammanhållet Malmö varit tydlig både politiskt och hos många aktörer som är verksamma i staden. Trots att de geografiska avstånden är små har Rosengård länge varit ett segregerat och utsatt område, en egen ö.

Många insatser har gjorts för att bryta segregationen och nu satsas mer på Rosengård än någonsin tidigare. Stadsdelen har fått en egen tågstation, nya bostäder byggs och detaljplanearbetet för projektet Culture Casbah har satt igång.

Culture Casbah utgår från en vision där Rosengård ska byggas ihop med centrala Malmö och skapa förutsättningar för Rosengård som en levande, urban och grön stadsdel. Utöver ett högt hus som ett torn som blir ett nytt landmärke för östra Malmö, är planen även cirka 200 bostäder och ett antal lokaler för affärsverksamhet.

I ett senare skede beräknas ytterligare hundratals bostäder tillkomma. Tanken är att genom ny bebyggelse, torg, caféer och arbetsplatser ge Rosengårdsstråket nytt liv. Culture Casbah är också en del av det större stadsutvecklingsprojektet Amiralstaden, som ska tillföra cirka 2000 nya bostäder i närheten av Rosengårds station.

Culture Casbah ska inte bara lyfta Rosengård utan också binda samman Malmö. Med en placering i eller i anslutning till tornet kan det nya konstmuseet sätta sin prägel på området samtidigt som det innebär en draghjälp för Rosengårds utveckling. Dessutom kan ett nytt konstmuseum dra fördelar av att detaljplanearbetet för Culture Casbah satt igång. Det gör att museet kan bli verklighet tidigare än annars.

Idag är Rosengård en centralt belägen stadsdel i Malmö. Den tågstation som stod klar 2018 gör också att Rosengård är betydligt tillgängligare än tidigare. Det finns inga hinder för att ytterligare stärka Rosengård genom att placera en av stadens viktigaste kulturinstitutioner, ett nytt konstmuseum, i området.

Inför Malmö kommunstyrelses beslut är det vår innerliga förhoppning att fler inser potentialen i att låta Malmös nya konstmuseum bli en del av Culture Casbah och Rosengård. Det kommer att bidra till att stadsutveckling som alla har nytta av och blir det bästa alternativet för Malmös fortsatta utveckling.”

Petra Sörling
vd Rosengård Fastighets AB

Patrik Hall
vd Heimstaden AB

Marie Thelander Dellhag
vd MKB Fastighets AB

Erik Selin
vd Fastighets AB Balder

Per Ekelund
vd Victoria Park AB

Debattinlägget är publicerat under Aktuella frågor i Sydsvenskan 2020-03-04.
Vid frågor, kontakta Petra Sörling vd Rosengård Fastighets AB, telefon: 0733-98 20 40