Nyheter

Fortsätter sin tillväxtresa – presterar bäst på marknaden

När kalenderåret 2019 summeras så står det klart att Beijer Byggmaterial fortsätter sin expansiva tillväxtresa där bolaget presterat bäst på marknaden. Stark organisk tillväxt och förvärv ligger bakom framgångarna enligt Beijer Byggmaterials vd, Geir Thomas Fossum.

Beijer Byggmaterial är den största helägda byggmaterialskedjan i Sverige där årsredovisningen för 2019 visar på en stadig tillväxt och medföljande lönsamhetsförbättringar. En tillbakablick på de senaste tre åren visar en ökning med 43% i omsättning.

Starten på 2020 har inletts lika starkt där Beijer har en total tillväxt på +11,2% jämfört med marknadens tillväxt på +2,3%. Under de senaste rullande 12 månaderna har Beijer växt totalt med +14,6%, jämfört med marknadens +3,0%. Även den organiska tillväxten har under perioden haft en god tillväxt på +5,6% mot marknadens +2,7%.

– Det är väldigt glädjande att kalenderåret 2020 har inletts i samma takt. Vi har många starka prestationer i bolaget som avspeglar sig i detta resultat. Engagemang, kompetens och förbättringar i detaljer kring vårt kunderbjudande blir viktiga faktorer i en hårt konkurrensutsatt bransch, säger Geir Thomas Fossum.

Beijer Byggmaterials senaste mätning kring kundnöjdhet (NPS) visar på de bästa siffrorna någonsin och framhålls av Geir Thomas Fossum som en av de viktigaste anledningarna till den ökade tillväxten.

– Det är våra 2.500 engagerade Beijermedarbetare som ser till att vi kan visa på rekordsiffror. De jobbar dagligen med att se till att vi är kundernas bästa projektpartner, både för nyproduktion och renoveringsprojekt. Vi på Beijer Byggmaterial bygger dom som bygger och sätter alltid kunden först, vi lägger stort engagemang i att ha det bästa kunderbjudandet i branschen, säger Geir Thomas Fossum.

Hur ser du på den fortsatta utvecklingen för 2020?

– Vi kommer fortsätta att jobba expansivt för att möta våra kunders krav på snabb service och tjänsteutveckling. I slutet av 2020 så öppnar vi en helt ny anläggning i Kristianstad och flyttar till ett nytt större varuhus i Söderhamn. För marknaden i övrigt har vi sett en inbromsning kring nyproduktion i Stockholm, men där börjar vi se en positiv tillväxt igen. För oss är renoveringsmarknaden viktig och där har Stockholmsregionen kunnat bidra med en god tillväxt, säger Geir Thomas Fossum.

Beijer Byggmaterial har i nuläget 82 byggvaruhus från Trelleborg till Kiruna och förvärvade under 2019 Bygg-Ole, PoG Bygghandel samt AB Karl Ekesiöö.

PÅ bilden: Geir Thomas Fossum VD Beijer Byggmaterial