Nyheter

ABK bygger nytt bostadsområde i Kristianstad

På en 2,2 hektar stor tomt mitt i centrala Kristianstad ska det som tidigare var gamla sjukhusområdet omvandlas till ett modernt och levande bostadsområde med omkring 300 nya lägenheter, lokaler och mötesplatser – som ramar in en 4 000 kvadratmeter stor park. I mars går projektet ut på samråd där allmänheten och berörda kan tycka till om detaljplanen.

– Förutom att vi tillför flera hundra nya lägenheter till stadskärnan vill vi bidra med något mer, säger Henrik Strand, vd på ABK. Med parken mitt på området vill vi skapa en grön oas i centrum, något som både boende och allmänhet kan glädje av.

Mellan 9 mars och 31 mars kan allmänhet och sakägare kan lämna synpunkter på detaljplanen hos Kristianstads kommun. Den 23 mars hålls även öppet hus på Rådhus Skåne om Östermalms Park. Under hösten sker granskning och om allt går enligt planerna antas detaljplanen av kommunfullmäktige under första kvartalet 2021. För att det nya Östermalms Park ska bli verklighet behöver tre byggnader rivas, något som kan påbörjas tidigast sommaren 2021.

– Vi behöver riva för att det är svårt att göra något med de byggnaderna som är gamla sjukvårdslokaler, säger ABK:s projektledare Patrik Jogby, 

Den första etappen av området planeras börja byggas under 2022. Hela området byggs i etapper under en tioårsperiod.

Unikt med tätt samarbete

Unikt för projektet i kommunen är att ABK och kommunens stadsbyggnadskontor redan från start haft ett mycket tätt samarbete; i idéarbetet, i arkitekttävlingen under hösten 2018 och under det förberedande arbetet med detaljplanen.

– Vi har haft ett jättebra samarbete med kommunen och jag tror att båda parter är nöjda med den detaljplan som nu ska ut på samråd, säger ABK:s bygg- och inköpschef Karl-Henrik Persson.

– De nya husen kommer att variera mellan 4-8 våningar, förutom ett av husen som kan bli 12-13 våningar högt, säger Patrik Jogby. Överst i höghuset tänker vi oss en takterrass och på de två översta våningarna kan det finnas möjlighet för annan verksamhet än bostäder.
Förutom hyreslägenheter och parkytor kommer ett parkeringshus för omkring 200 bilar, samt 700 cykelparkeringar att integreras i området.
ABK har nu släppt en webbsida, ostermalmspark.abk.se, för att visa invånarna planerna med området och hur det skulle kunna bli.  Webbsidan kommer också att kunna användas för att informera intresserade och berörda i närområdet under arbetets gång.