Nyheter

Siemens och Skandia Fastigheter bygger Sveriges första virtuella kraftverk

Detta i köpcentrumet Väla Centrum utanför Helsingborg. Att skapa virtuella kraftverk är en flexibel och hållbar lösning för balansering  av elnätet, där befintliga anläggningar kan användas samtidigt som till exempel fastighetsägare som förfogar över energiresurser erbjuds nya intäktsmöjligheter.

Siemens och Skandia Fastigheter, som sedan flera år framgångsrikt samarbetat kring energibesparing i Väla Centrum, har nu inlett ett samarbete för att bygga Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag på Väla Centrum. Projektet har nyligen beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndighetens program SamspEL.

Ett virtuellt kraftverk består av ett flertal sammankopplade energiresurser som kan tillföra eller ta ut effekt från elsystemet, likt ett fysiskt kraftverk. Därigenom kan ett virtuellt kraftverk bidra till balansering (frekvensreglering)  av elnätet, något som blir allt viktigare i en växande andel förnybara energikällor i Sveriges energiproduktion. Den svenska marknaden för frekvensreglering av el, som tidigare har varit reserverad för elproducenter, öppnades upp även för elkonsumenter i maj 2019.

– Från Siemens är vi mycket glada för att bryta ny mark i Sverige tillsammans med Skandia Fastigheter, säger Karin Jarl Månsson, chef för Siemens Smart Infrastructure:s accelerator-verksamhet i Norden. Att skapa virtuella kraftverk är en smart och hållbar lösning där befintliga anläggningar kan användas samtidigt som till exempel fastighetsägare som förfogar över energiresurser erbjuds nya intäktsmöjligheter.

I Väla Centrums fall är energiresurserna utspridda på mer än 53 000 m2 kommersiell yta, och utgörs av ventilationsaggregat, kylmaskiner, en reservkraftsgenerator och ett batteri. I ett nästa steg kan fler energiresurser som exempelvis laddningsstolpar, belysning och värmepumpar komma att integreras i det virtuella kraftverket, som planeras att vara i kommersiell drift och börja agera på marknaden för frekvensreglering av el under 2021.

– På Väla Centrum är vi måna om att ständigt ha fokus på innovation och hållbara lösningar, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla. Vi har ett framgångsrikt samarbete med Siemens sedan 2012, där vi hittills lyckats minska vår energianvändning i köpcentrumet med cirka 40 procent. Nu blir det spännande att tillsammans sjösätta Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag, och därigenom vara med och skapa förutsättningar för en större andel förnybar energi i kraftsystemet.

Siemens har tidigare implementerat flera liknande projekt, bland annat på köpcentrumet Sello utanför Helsingfors i Finland. Medräknat ett antal pågående projekt kommer Siemens i Finland inom kort att ha drygt 200 uppkopplade fastigheter, med en samlad effekt på cirka 10 MW, som agerar på den finska marknaden för frekvensreglering

Siemens Smart Infrastructures nordiska acceleratorverksamhet syftar till att utveckla datadrivna och hållbara lösningar inom fastigheter, energi och stadsutveckling och är en del av ett nätverk med motsvarande acceleratorer hos Siemens i Kina, Indien, Brasilien och Tyskland.