Nyheter

Stadsporten i Piteå invigd

Med ett symboliskt torn av duplolego en trumpetfanfar invigde Stadsporten – som är samhällsbyggnads nya lokaler på Västergatan 10 i Piteå. Det är en ny ingång för många av medborgarnas ärenden med kommunen.

– Här skapar vi en plats mitt i staden där medborgare kan utföra ärenden som sköts av samhällsbyggnad, delta i dialoger och hålla sig uppdaterad om kommunens utveckling, säger Jan Johansson, förvaltningschef för samhällsbyggnad.

Stora delar av förvaltningen samhällsbyggnad flyttade efter årsskiftet in i sina nya lokaler på Västergatan 10. Flytten är en del av ett förändringsprojekt för att effektivisera organisationen och öka samverkan över verksamhetsgränser.

I slutänden ska förändringarna och flytten ge förbättrad service till medborgarna. I Stadsporten kan man ansöka till studier, feriearbete eller annat som är aktuellt. Man kan även söka bygglov, lämna synpunkter på pågående planer, träffa flyktingmottagningen, prata om trafikfrågor eller få vägledning i yrkesstudier.

– Vi vill att Stadsporten ska vara den självklara ingången för alla som vill veta vad som pågår i kommunen och som har ärenden hos oss, säger Britt Fäldt, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I och med öppningen av den nya lokalen får medborgarna två ingångar och mötesplatser för kommunala ärenden – Stadshuset och Stadsporten.