Nyheter

Urban Properties vann tillsammans med Laborma Interiör en markanvisning i Jönköping

Markanvisningen avser studentbostäder i Jönköping och detta i samarbete med Laborma Interiör.

Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och ett genomförandeavtal har tecknats med Jönköpings kommun avseende förvärvet av Ekhagen 2:1 och uppförandet av totalt 349 studentboenden i projekt Träbyn vid Ekhagen i Jönköping.

Initiala markarbeten väntas påbörjas under våren 2020. De första husen planeras stå färdigställda under 2021.

– Vi var väldigt glada och stolta över att få förtroendet från Jönköpings kommun 2018 att förverkliga vårt inlämnade förslag. Sedan dess har vi i god dialog med kommunen arbetet med detaljplan och utvecklingen av vårt projekt samtidigt som vi genomfört en stor entreprenadupphandling. Att nu få ta projektet in i nästa fas med en lagakraftvunnen detaljplan, tecknat genomförandeavtal och upphandlad byggnation känns väldigt roligt. Vi ser fram mot att få gå in i nästa fas och förverkliga projekt Träbyn, säger Mattias Schultz på Urban Properties.