Nyheter

Eltels Power-verksamhet Smart Grids installerar 236 000 smarta elmätare för Vattenfall

Eltels Power-verksamhet Smart Grids har tecknat ett avtal med Vattenfall Eldistribution AB för att byta ut 236 000 elmätare i Sverige. Kontraktet är värt cirka 22 miljoner euro.

Eltel kommer att ansvara för utrullning och installation av 236 000 smarta mätare och mätteknik för 15 400 nätstationer i mellersta och västra delarna av Vattenfall Eldistributions elnätsområde. Projektet omfattar planering, installation och logistik av nya och gamla mätare, samt tillhörande infrastruktur.

Projektet utgör etapp ett av fyra etapper som omfattar byte och installation av totalt cirka 900 000 elmätare med tillhörande mätinsamlingssystem. De nya elmätarna uppfyller funktionskraven från både EU och den svenska regeringen som träder i kraft den 1 januari 2025.

Projektet startar i slutet av första kvartalet 2020 och förväntas vara slutfört under fjärde kvartalet 2022. I kontraktet ingår en option på de återstående tre etapperna, till ett värde av cirka 49 miljoner euro.