Nyheter

Wallenstam satsar på solceller i samarbete med Save by Solar

Wallenstam var först i branschen att vara självförsörjande på förnybar energi med sin vindkraftssatsning. Nu tas nästa steg i hållbarhetsarbetet genom att komplettera med solceller. Hela fastighetsbeståndet med cirka 220 fastigheter har analyserats för att undersöka förutsättningar för installation av solceller.

– Vi var ju först ut i branschen och självförsörjande på förnybar energi redan 2013 med våra vindkraftverk. Att komplettera med solceller är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete och stödjer ett av de fem mål som vi har prioriterat inom FN:s agenda 2030, hållbar energi för alla, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef.

Hittills har två fastigheter försetts med solcellsanläggningar men hela fastighetsbeståndet med drygt 220 fastigheter har nu screenats för att se var solceller lämpar sig bäst. Utöver att analysera befintligt bestånd ses förutsättningarna för solceller över i samtlig nyproduktion.

– I varje nyproduktion analyserar vi förutsättningarna för solceller. Det är ett resurseffektivt sätt att förse fastigheterna med el. Vi går just nu igenom helheten, projektplanen är inte helt spikad ännu men det är ett hållbart initiativ som gör att vi avlastar elnätet och minskar vårt behov att köpa energi, säger Patrik Persson, teknisk direktör på Wallenstam.

Första fastigheten med solpaneler i Wallenstams fastighetsbestånd var en nybyggd fastighet i Barkarbystaden i Järfälla och efter det har även en fastighet i Kvillebäcken Göteborg försetts med solpaneler. Den elproduktion som fastigheten i Barkarby genererar motsvarar ungefär 25 000 mil med en elbil.

– Vindkraften producerar som mest på vintern medan solcellsanläggningarna har sin högsta produktion på sommaren. Det gör att kombinationen sol och vind är optimal för oss på Wallenstam, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef.

Samarbetspartner i Wallenstams solcellssatsning är Uppsalabolaget Save by Solar.