Nyheter

Skanska bygger sjukhus i Finland för 2 miljarder kronor

Skanska har tecknat avtal med Uleåborgs Universitetssjukhus om att bygga en ny sjukhusbyggnad i Uleåborg, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd EUR 190 M, cirka 2,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2020.

Den nya tio våningar höga huvudbyggnaden, med en total yta på cirka 59 000 kvadratmeter, kommer att rymma bland annat akutmottagning, intensivvårdsavdelningar, operationssalar och förlossningsavdelningar. Den nya byggnaden kommer att ersätta äldre sjukhusbyggnader som färdigställdes på 1970-talet.

Byggnaden består av två delar som byggs av två konsortier. Skanska är huvudentreprenör i B-alliansen. Uleåborgs Universitetssjukhus, Caverion, Siemens och Tierna Group, ett joint venture för arkitektbyråer, ingår också i alliansen.

Förberedande byggnadsarbeten påbörjades under 2019 och projektet är planerat att färdigställas i faser och kommer att vara klart i sin helhet i slutet av 2023.